JEDNÁNÍ MĚSTSKÉHO ZASTUPITELSTVA
 
 • Zpět na seznam
 • Vytisknout tento zápis
 • Zápis v RTF podobě

 • USNESENÍ

  Z 10. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV, KTERÉ SE KONALO 4.11.2006 Prokyšův sál - Prelatura, Horní ulice

  USNESENÍ č. II. -130/10/2006

  ZM  s t a n o v í
  a) počet členů rady města na 7
  b) počet dlouhodobě uvolněných členů ZM na 3; a to ve funkcích starosty a dvou místostarostů města  

  ODBOR: ZM
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: ZM

   

  USNESENÍ č. II. -131/10/2006

  1)ZM  v o l í
  v souladu s § 84 odst. 1, písm. l) zákona o obcích:
  a)Starostu města: Ing. Luboše Jedličku
  b)- Místostarostku města: Mgr. Danu Kuchtovou
    - Místostarostku města: Bc. Jitku Zikmundovou
  c)další členy rady města: Ing. Jana Vondrouše, p. Antonína Prince, JUDr. Ing. Milana Marko, p. Zbyňka Tomana

  2)ZM  u r č u j e
  a) místostarostku Mgr. Danu Kuchtovou jako zastupující starostu v době jeho nepřítomnosti
  b) místostarostku Bc. Jitku Zikmundovou jako zastupující starostu v době jeho nepřítomnosti a v případě nepřítomnosti místostarostky Mgr. Dany Kuchtové

  ODBOR: ZM
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: ZM

   

  Ing. Luboš Jedlička Mgr. Dana Kuchtová

   

  © 1998-2001
  Atlantic Tristan Company s.r.o.,
  Vlastimil Pečínka, pecinka@atc.cz