JEDNÁNÍ MĚSTSKÉHO ZASTUPITELSTVA
 
 • Zpět na seznam
 • Vytisknout tento zápis
 • Zápis v RTF podobě

 • USNESENÍ

  Z 3. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV, KTERÉ SE KONALO 26.3.2009 zasedací místnost MěÚ Kaplická ul. 439, III. patro, Český Krumlov

  USNESENÍ č. 29/3/2009

  ZM  s c h v a l u j e  
  v souladu se zákonem č. 72/1994 Sb. prodej
  - jednotky č. 183/0 (byt) v budově čp. 183 (bytový dům) na st.p.č. 414 spolu s podílem 1518/18443 na společných částech budovy a podílem 1518/18443 na st.p.č. 414 (zastavěná plocha, nádvoří), vše v k.ú. Přísečná - Domoradice, obci Český Krumlov, část obce Domoradice za kupní cenu 242.980,- Kč nájemcům, manželům Miroslavu a Janě Černým

  - jednotky č. 183/16 (byt) v budově čp. 183 (bytový dům) na st.p.č. 414 spolu s podílem 376/18443 na společných částech budovy a podílem 376/18443 na st.p.č. 414 (zastavěná plocha, nádvoří), vše v k.ú. Přísečná - Domoradice, obci Český Krumlov, část obce Domoradice za kupní cenu 195.000,- Kč nájemci, Janu Kolářovi

  ODBOR: správy majetku
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Balcarová

   

  USNESENÍ č. 30/3/2009

  1)ZM  s c h v a l u j e  
  postup při prodeji bytových jednotek v domě čp. 183 na st. p.č. 414 v k.ú. Přísečná - Domoradice mimo "Pravidla pro prodej bytových jednotek", schválená usnesením ZM č. 20/2/2005 ze dne 24. 2. 2005

  2)ZM  s c h v a l u j e  
  záměr města prodat v souladu se zákonem č. 72/1994 Sb.

  - jednotku č. 183/1 (byt) v budově čp. 183 (bytový dům) na st.p.č. 414 spolu s podílem 727/18443 na společných částech budovy a podílem 727/18443 na st.p.č. 414 (zastavěná plocha, nádvoří), vše v k.ú. Přísečná - Domoradice, obci Český Krumlov, část obce Domoradice za kupní cenu 239.910,-Kč (pokud bude sjednáno věcné právo předkupní pro město Český Krumlov) nebo za kupní cenu 479.820,- Kč (bez sjednání věcného práva předkupního) nájemcům, manželům Jánu a Márii Kvasníkovým

  - jednotku č. 183/2 (byt) v budově čp. 183 (bytový dům) na st.p.č. 414 spolu s podílem 913/18443 na společných částech budovy a podílem 913/18443 na st.p.č. 414 (zastavěná plocha, nádvoří), vše v k.ú. Přísečná - Domoradice, obci Český Krumlov, část obce Domoradice za kupní cenu 301.290,-Kč (pokud bude sjednáno věcné právo předkupní pro město Český Krumlov) nebo za kupní cenu 602.580,- Kč (bez sjednání věcného práva předkupního nájemci, paní Janě Vavrečkové

  - jednotku č. 183/3 (byt) v budově čp. 183 (bytový dům) na st.p.č. 414 spolu s podílem 727/18443 na společných částech budovy a podílem 727/18443 na st.p.č. 414 (zastavěná plocha, nádvoří), vše v k.ú. Přísečná - Domoradice, obci Český Krumlov, část obce Domoradice za kupní cenu 239.910,-Kč (pokud bude sjednáno věcné právo předkupní pro město Český Krumlov) nebo za kupní cenu 479.820,- Kč (bez sjednání věcného práva předkupního)nájemci, panu Jánu Jesenskému

  - jednotku č. 183/4 (byt) v budově čp. 183 (bytový dům) na st.p.č. 414 spolu s podílem 913/18443 na společných částech budovy a podílem 913/18443 na st. p. č. 414 (zastavěná plocha, nádvoří), vše v k.ú. Přísečná - Domoradice, obci Český Krumlov, část obce Domoradice za kupní cenu 301.290,-Kč(pokud bude sjednáno věcné právo předkupní pro město Český Krumlov) nebo za kupní cenu 602.580,- Kč (bez sjednání věcného práva předkupního) nájemcům, manželům Lence a Františku Stradovým

  - jednotku č. 183/5 (byt) v budově čp. 183 (bytový dům) na st.p.č. 414 spolu s podílem 727/18443 na společných částech budovy a podílem 727/18443 na st.p.č. 414 (zastavěná plocha, nádvoří), vše v k.ú. Přísečná - Domoradice, obci Český Krumlov, část obce Domoradice za kupní cenu 239.910,-Kč (pokud bude sjednáno věcné právo předkupní pro město Český Krumlov) nebo za kupní cenu 479.820,- Kč (bez sjednání věcného práva předkupního) nájemci, paní Aleně Kličkové

  - jednotku č. 183/6 (byt) v budově čp. 183 (bytový dům) na st.p.č. 414 spolu s podílem 913/18443 na společných částech budovy a podílem 913/18443 na st.p.č. 414 (zastavěná plocha, nádvoří), vše v k.ú. Přísečná - Domoradice, obci Český Krumlov, část obce Domoradice za kupní cenu 301.290,-Kč (pokud bude sjednáno věcné právo předkupní pro město Český Krumlov) nebo za kupní cenu 602.580,- Kč (bez sjednání věcného práva předkupního), nájemci paní Blance Přívratské

  - jednotku č. 183/7 (byt) v budově čp. 183 (bytový dům) na st.p.č. 414 spolu s podílem 681/18443 na společných částech budovy a podílem 681/18443 na st.p.č. 414 (zastavěná plocha, nádvoří), vše v k.ú. Přísečná - Domoradice, obci Český Krumlov, část obce Domoradice za kupní cenu 224.730,-Kč (pokud bude sjednáno věcné právo předkupní pro město Český Krumlov) nebo za kupní cenu 449.460,- Kč (bez sjednání věcného práva předkupního) nájemcům, manželům Antonínu a Blance Kalistovým

  - jednotku č. 183/8 (byt) v budově čp. 183 (bytový dům) na st.p.č. 414 spolu s podílem 904/18443 na společných částech budovy a podílem 904/18443 na st.p.č. 414 (zastavěná plocha, nádvoří), vše v k.ú. Přísečná - Domoradice, obci Český Krumlov, část obce Domoradice za kupní cenu 298.320,-Kč (pokud bude sjednáno věcné právo předkupní pro město Český Krumlov) nebo za kupní cenu 596.640,- Kč (bez sjednání věcného práva předkupního) nájemci, slečně Ditě Fauové

  - jednotku č. 183/9 (byt) v budově čp. 183 (bytový dům) na st.p.č. 414 spolu s podílem 499/18443 na společných částech budovy a podílem 499/18443 na st.p.č. 414 (zastavěná plocha, nádvoří), vše v k.ú. Přísečná - Domoradice, obci Český Krumlov, část obce Domoradice za kupní cenu 164.670,-Kč (pokud bude sjednáno věcné právo předkupní pro město Český Krumlov) nebo za kupní cenu 329.340,- Kč (bez sjednání věcného práva předkupního) nájemci, paní Olze Moravcové

  - jednotku č. 183/10 (byt) v budově čp. 183 (bytový dům) na st.p.č. 414 spolu s podílem 376/18443 na společných částech budovy a podílem 376/18443 na st.p.č. 414 (zastavěná plocha, nádvoří), vše v k.ú. Přísečná - Domoradice, obci Český Krumlov, část obce Domoradice za kupní cenu 124.080,-Kč (pokud bude sjednáno věcné právo předkupní pro město Český Krumlov) nebo za kupní cenu 248.160,- Kč (bez sjednání věcného práva předkupního) nájemcům, manželům  Františku a Karolině Královým

  - jednotku č. 183/11 (byt) v budově čp. 183 (bytový dům) na st.p.č. 414 spolu s podílem 727/18443 na společných částech budovy a podílem 727/18443 na st.p.č. 414 (zastavěná plocha, nádvoří), vše v k.ú. Přísečná - Domoradice, obci Český Krumlov, část obce Domoradice za kupní cenu 239.910,-Kč (pokud bude sjednáno věcné právo předkupní pro město Český Krumlov) nebo za kupní cenu 479.820,- Kč (bez sjednání věcného práva předkupního) nájemcům, manželům Janu a Anně Vincíkovým

  - jednotku č. 183/12 (byt) v budově čp. 183 (bytový dům) na st.p.č. 414 spolu s podílem 499/18443 na společných částech budovy a podílem 499/18443 na st.p.č. 414 (zastavěná plocha, nádvoří), vše v k.ú. Přísečná - Domoradice, obci Český Krumlov, část obce Domoradice za kupní cenu 164.670,-Kč (pokud bude sjednáno věcné právo předkupní pro město Český Krumlov) nebo za kupní cenu 329.340,- Kč (bez sjednání věcného práva předkupního) nájemcům, manželům Janě a Jiřímu Schwarzovým

  - jednotku č. 183/13 (byt) v budově čp. 183 (bytový dům) na st.p.č. 414 spolu s podílem 376/18443 na společných částech budovy a podílem 376/18443 na st.p.č. 414 (zastavěná plocha, nádvoří), vše v k.ú. Přísečná - Domoradice, obci Český Krumlov, část obce Domoradice za kupní cenu 124.080,-Kč (pokud bude sjednáno věcné právo předkupní pro město Český Krumlov) nebo za kupní cenu  248.160,- Kč (bez sjednání věcného práva předkupního) nájemci, slečně Petře Kopečné

  - jednotku č. 183/14 (byt) v budově čp. 183 (bytový dům) na st.p.č. 414 spolu s podílem 727/18443 na společných částech budovy a podílem 727/18443 na st.p.č. 414 (zastavěná plocha, nádvoří), vše v k.ú. Přísečná - Domoradice, obci Český Krumlov, část obce Domoradice za kupní cenu 239.910,-Kč (pokud bude sjednáno věcné právo předkupní pro město Český Krumlov) nebo za kupní cenu 479.820,- Kč (bez sjednání věcného práva předkupního) nájemcům, manželům Simoně a Romanu Štěpánovým

  - jednotku č. 183/15 (byt) v budově čp. 183 (bytový dům) na st.p.č. 414 spolu s podílem 499/18443 na společných částech budovy a podílem 499/18443 na st.p.č. 414 (zastavěná plocha, nádvoří), vše v k.ú. Přísečná - Domoradice, obci Český Krumlov, část obce Domoradice za kupní cenu 164.670,-Kč (pokud bude sjednáno věcné právo předkupní pro město Český Krumlov) nebo za kupní cenu 329.340,- Kč (bez sjednání věcného práva předkupního) nájemcům, Lucii a Petrovi Novákovým

  - jednotku č. 183/17 (byt) v budově čp. 183 (bytový dům) na st.p.č. 414 spolu s podílem 727/18443 na společných částech budovy a podílem 727/18443 na st.p.č. 414 (zastavěná plocha, nádvoří), vše v k.ú. Přísečná - Domoradice, obci Český Krumlov, část obce Domoradice za kupní cenu 239.910,-Kč (pokud bude sjednáno věcné právo předkupní pro město Český Krumlov) nebo za kupní cenu 479.820,- Kč (bez sjednání věcného práva předkupního) nájemcům, Karlu a Aleně Mrázkovým

  - jednotku č. 183/18 (byt) v budově čp. 183 (bytový dům) na st.p.č. 414 spolu s podílem 499/18443 na společných částech budovy a podílem 499/18443 na st.p.č. 414 (zastavěná plocha, nádvoří), vše v k.ú. Přísečná - Domoradice, obci Český Krumlov, část obce Domoradice za kupní cenu 164.670,-Kč (pokud bude sjednáno věcné právo předkupní pro město Český Krumlov) nebo za kupní cenu 329.340,- Kč (bez sjednání věcného práva předkupního) nájemci, panu Janovi Německému

  - jednotku č. 183/19 (byt) v budově čp. 183 (bytový dům) na st.p.č. 414 spolu s podílem 376/18443 na společných částech budovy a podílem 376/18443 na st.p.č. 414 (zastavěná plocha, nádvoří), vše v k.ú. Přísečná - Domoradice, obci Český Krumlov, část obce Domoradice za kupní cenu 124.080,-Kč (pokud bude sjednáno věcné právo předkupní pro město Český Krumlov) nebo za kupní cenu 248.160,- Kč (bez sjednání věcného práva předkupního) nájemci, paní Jitce Pražanové

  - jednotku č. 183/20 (byt) v budově čp. 183 (bytový dům) na st.p.č. 414 spolu s podílem 681/18443 na společných částech budovy a podílem 681/18443 na st.p.č. 414 (zastavěná plocha, nádvoří), vše v k.ú. Přísečná - Domoradice, obci Český Krumlov, část obce Domoradice za kupní cenu 224.730,-Kč (pokud bude sjednáno věcné právo předkupní pro město Český Krumlov) nebo za kupní cenu 449.460,- Kč (bez sjednání věcného práva předkupního) nájemcům, manželům Jiřímu a Lence Václavíčkovým

  s tím, že v ujednání o věcném právu předkupním se kupující zaváže pro případ, že by chtěl nabytou jednotku převést na jiného, nabídnout tuto nejprve ke koupi městu Český Krumlov, a to za kupní cenu, za kterou ji nabyl, zvýšenou o náklady prokazatelně vložené do oprav a úprav jednotky a budovy. Právo předkupní se sjedná na dobu pěti let ode dne právních účinků vkladu práva do katastru nemovitostí

  ODBOR: správy majetku
  TERMÍN: 10.4.2009
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Balcarová

   

  USNESENÍ č. 31/3/2009

  ZM  s c h v a l u j e
  Rozpočtové opatření č. 7 - zapojení zůstatku finančních prostředků na účtech města k 31.12.2008 v celkovém objemu 7.540 tis. Kč dle důvodové zprávy
  Rozpočtové opatření č. 8 - zapojení navýšených kapitálových příjmů v celkovém objemu 20.800 tis. Kč na výdaje dle důvodové zprávy

  ODBOR: financí
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Pavlíček

   

  USNESENÍ č. 32/3/2009

  1)ZM  s c h v a l u j e  
  vyhlášení 1. grantové výzvy pro rok 2009 na podporu programů naplňujících 2. KPSS, která se řídí pravidly poskytování grantů na rok 2009 dle přílohy

  2)ZM  s c h v a l u j e  
  změnu pravidel pro poskytování grantů z rozpočtu města Č. Krumlov na podporu 2. KPSS dle přílohy

  ODBOR: rada města
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Bc. Pechová

   

  USNESENÍ č. 33/3/2009

  1)ZM  s c h v a l u j e  
  vyhlášení grantové výzvy pro rok 2009 na podporu Programu volný čas a bezpečí, která se řídí pravidly poskytování grantů z rozpočtu města Č. Krumlov na podporu programu volný čas a bezpečí dle přílohy

  2)ZM  s c h v a l u j e  
  změnu pravidel pro poskytování grantů z rozpočtu města Č. Krumlov na podporu Programu volný čas a bezpečí dle přílohy

  ODBOR: rada města
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Bc. Pechová

   

  USNESENÍ č. 34/3/2009

  ZM  s c h v a l u j e
  "Podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace" z Integrovaného operačního programu pro období 2007-2013 na typový projekt Czech POINT - upgrade Kontaktního místa. V rámci tohoto programu ZM schvaluje přijetí dotace na projekt upgrade Czech POINT ve výši 68.540,- Kč

  ODBOR: rada města
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Bc. Petrů, ing. Novák

   

  USNESENÍ č. 35/3/2009

  ZM  s c h v a l u j e  
  pravidla Grantu pro zahraniční spolupráci města Český Krumlov

  ODBOR: oKS
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Bc. Petráková

   

  USNESENÍ č. 36/3/2009

  1)ZM  n e s c h v a l u j e  
  účast sportovců a zástupců města Český Krumlov na Mezinárodních hrách mládeže 2009 v Athénách ve dnech 24.6 - 28.6.2009

  2)ZM  s c h v a l u j e  
  ukončení aktivní účasti sportovců města Český Krumlov na Mezinárodních hrách mládeže

  ODBOR: rada města
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Mgr. Šalamounová

   

  USNESENÍ č. 37/3/2009

  ZM  s c h v a l u j e  
  změnu kapacity školní jídelny v Mateřské škole, Český Krumlov, Za Nádražím 223 na 120 vyvařovaných jídel denně k 1.9.2009

  ODBOR: rada města
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Mgr. Šalamounová

   

  USNESENÍ č. 38/3/2009

  ZM  s c h v a l u j e
  "Návrh plánu společných zařízení v pozemkové úpravě v k.ú. Slupenec", předložený jeho pořizovatelem - Ministerstvem zemědělství, Pozemkovým úřadem, Plešivec 287, Český Krumlov

  ODBOR: rada města
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Hermanová

   

  USNESENÍ č. 39/3/2009

  ZM  n e s c h v a l u j e
  pořízení změny ÚPO města Český Krumlov v lokalitě nad Starým Plešivcem, na pozemku p.č. 1020/6 v obci a k.ú. Český Krumlov, z funkce "S.krpz - Krajinná zóna smíšená" na funkci "Pěstování zeleniny a okrasných stromků, individuální rekreace a zřízení lesní školky", na návrh a náklady vlastníků pozemku Pavla a Ireny Mondekových, Strmá 179, Český Krumlov

  ODBOR: rada města
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Hermanová

   

  USNESENÍ č. 40/3/2009

  ZM  n e s c h v a l u j e  
  pořízení změny ÚPO města Český Krumlov, v městské části Vyšehrad, v lokalitě za řadovými garážemi nad Šeříkovou strání, na pozemku p.č. 749/42 a st.p.č. 2909, v obci a k.ú. Český Krumlov, z funkce "OD - obslužná sféra - dopravní vybavenost" na funkci umožňující zde realizovat stavbu buď jednoho rodinného domu nebo rekreačního objektu, na návrh a náklady vlastnice pozemků Jany Richterové, Vyšehrad 152, Český Krumlov

  ODBOR: rada města
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Hermanová

   

  USNESENÍ č. 41/3/2009

  ZM  s c h v a l u j e    
  spojené pořízení změny ÚPO města Český Krumlov a regulačního plánu (RP) v městské části Dobrkovice, na pozemcích p.č. 1474/2, 1474/3, 1474/5, 1474/6 a 1474/8, v obci a k.ú. Český Krumlov, z funkce "P - Krajinná zóna přírodní" na zahrady s rekreačními chatami, na návrh a náklady vlastníků pozemků: Anny a Františka Nováčkových, bytem třída Míru 97, Č. Krumlov, Stanislava a Aleny Valdmanových, bytem Zátiší 456, Nový Bor, Anny a Miloslava Jeništových, bytem náměstí Svornosti 1, Č. Krumlov, Boženy a Jiřího Kalíškových, bytem třída Míru 97, Č. Krumlov


  ODBOR: rada města
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Hermanová

   

  USNESENÍ č. 42/3/2009

  ZM  n e s c h v a l u j e  
  pořízení změny ÚPO města Český Krumlov, v lokalitě zahrádkové kolonie západně od Důlní ulice, na pozemcích p.č. 1014/6 a 1014/26, v obci a k.ú. Český Krumlov, z funkce "RZ.1 - rekreace individuální specifická - zahrádky v exponovaných polohách" na funkci umožňující zde realizovat stavbu jednoho rodinného domu, na návrh a náklady jednoho z vlastníků pozemků Jana Dvořáka,  Plešivecké náměstí 77, Český Krumlov

  ODBOR: rada města
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Hermanová

   

  USNESENÍ č. 43/3/2009

  ZM  s c h v a l u j e  
  zrušení věcného práva předkupního váznoucího na domě v ul. Masná, č.p. 133, Vnitřní město se st.p.č. 88 v k.ú. a obci Český Krumlov

  ODBOR: správy majetku
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Balcarová

   

  USNESENÍ č. 44/3/2009

  ZM  o z n a m u j e  z á m ě r  
  prodeje p.p.č. 411/1 v k.ú. Č. Krumlov o výměře 729 m2 za cenu dle znaleckého posudku č. 4191/3/09, tj. 297.780,- Kč

  ODBOR: správy majetku
  TERMÍN: 10.4.2009
  ZODPOVÍDÁ: Ing.Balcarová

   

  USNESENÍ č. 45/3/2009

  ZM  o z n a m u j e  z á m ě r  
  prodeje poz.parc.č. 1223/4 v k.ú. Český Krumlov za kupní cenu 23.740,- Kč  

  ODBOR: správy majetku
  TERMÍN: 10.4.2009
  ZODPOVÍDÁ: Ing.Balcarová

   

  USNESENÍ č. 46/3/2009

  ZM  o z n a m u j e  z á m ě r  
  prodeje p.p.č. 219/6 a části p.p.č.219/7 o výměře cca 80 m2 vše v k.ú. Přísečná - Domoradice za kupní cenu 500,- Kč/m2

  ODBOR: správy majetku
  TERMÍN: 10.4.2009
  ZODPOVÍDÁ: Ing.Balcarová

   

  USNESENÍ č. 47/3/2009

  ZM  n e s c h v a l u j e
  záměr prodeje části p.p.č. 1288/14 o výměře cca 13 m2 v    k.ú. Č. Krumlov

  ODBOR: správy majetku
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing.Balcarová

   

  USNESENÍ č. 48/3/2009

  ZM  n e s c h v a l u j e
  záměr prodeje části p.p.č. 787/10 o výměře cca 150 m2
  v k.ú. Č. Krumlov  

  ODBOR: správy majetku
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing.Balcarová

   

  USNESENÍ č. 49/3/2009

  ZM  b e r e  n a  v ě d o m í,
  že dosavadní nájemce nebytových prostor v domě čp. 55, Latrán, Český Krumlov JEDNOTA d.s., Kaplice, IČO 00031861 požádal o prodloužení nájmu, původně sjednaného do 31.03.2009, na dobu neurčitou, současně se snížením nájemného a doporučuje pronajímateli Českokrumlovskému rozvojovému fondu s.r.o., IČO 42396182, prodloužení tohoto nájmu na dobu neurčitou s ročním nájemným ve výši 500.000,- Kč    

  ODBOR: rada města
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Reitinger

   

  Ing. Luboš Jedlička Ing. Jitka Zikmundová

   

  © 1998-2001
  Atlantic Tristan Company s.r.o.,
  Vlastimil Pečínka, pecinka@atc.cz