JEDNÁNÍ MĚSTSKÉHO ZASTUPITELSTVA
 
 • Zpět na seznam
 • Vytisknout tento zápis
 • Zápis v RTF podobě

 • USNESENÍ

  Z 1. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV, KTERÉ SE KONALO 12.11.2010 v Prokyšově sále - Prelatura, Horní ulice, 16.00 hodin

  USNESENÍ č. II. 1/1/2010

  ZM  s t a n o v u j e
  počet členů RM na 7

  ODBOR: ZM
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: ZM

   

  USNESENÍ č. II. 2/1/2010

  ZM  s t a n o v u j e  
  počet místostarostů města na 1

  ODBOR: ZM
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: ZM

   

  USNESENÍ č. II. 3/1/2010

  ZM  s t a n o v u j e  
  počet dlouhodobě uvolněných členů ZM na 2 a to ve funkcích starosty a místostarosty města

  ODBOR: ZM
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: ZM

   

  USNESENÍ č. II. 4/1/2010

  ZM  s c h v a l u j e  
  veřejný způsob volby starosty, místostarosty a dalších členů Rady města Český Krumlov

  ODBOR: ZM
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: ZM

   

  USNESENÍ č. II. 5/1/2010

  ZM  v o l í  
  starostu města Český Krumlov Mgr. Dalibora Cardu

  ODBOR: ZM
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: ZM

   

  USNESENÍ č. II. 6/1/2010

  ZM  v o l í  
  místostarostku města Český Krumlov Ing. Jitku Zikmundovou, MBA

  ODBOR: ZM
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: ZM

   

  USNESENÍ č. II. 7/1/2010

  1)ZM  v o l í
  člena Rady města Český Krumlov MUDr. Jindřicha Floriána

  2)ZM  v o l í
  člena Rady města Český Krumlov Rudolfa Vejskraba

  3)ZM  v o l í
  člena Rady města Český Krumlov Ing. Josefa Hermanna

  4)ZM  v o l í
  člena Rady města Český Krumlov Bc. Martina Lobíka

  5)ZM  v o l í
  člena Rady města Český Krumlov Tomáše Zunta

  ODBOR: ZM
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: ZM

   

  Mgr. Dalibor Carda Ing. Jitka Zikmundová

   

  © 1998-2001
  Atlantic Tristan Company s.r.o.,
  Vlastimil Pečínka, pecinka@atc.cz